Đời sống

Đẩy mạnh khai thuế qua mạng bằng chữ ký số

Việc khai thuế qua mạng đã và đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm tới khi chủ trương của chính phủ về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác khai thuế qua mạng được phát triển rộng rãi, đi kèm với đó là việc sử dụng chữ ký số điện tử. Đặc biệt hơn nữa, việc chính phủ thi hành chính sách của Nghị định 51, liên quan tới việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, đang được rất nhiều doanh nghiệp chú ý tới.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, hệ thống khai thuế qua mạng đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Tính đến ngày 19/9/2019 đã có 740.384 doanh nghiệp tham gia sử dụng chữ ký số để đăng ký dịch vụ khai thuế qua mạng. Con số này đạt 99,33% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước; số lượng hồ sơ khai thuế qua mạng đã tiếp nhận trong 9 tháng đầu năm (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 19/9/2019) là 9.301.475 hồ sơ. Đây là một trong những chỉ tiêu để đánh giá chỉ số phát triển công nghệ của các tỉnh, thành phố.

khai thuế qua mạng

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng đã phối hợp với 52 ngân hàng thương mại (đã hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế) và 63 cục thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến 19/9/2019, số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 728.027 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 97,68%. Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 19/09/2019, các doanh nghiệp đã nộp thuế thông qua 2.541.257 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là 444.659 tỷ đồng.

Hiện nay, trên phạm vi toàn quốc đã có 12 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cộng đồng và các vấn để bảo mật liên quan. Mỗi công ty tuy có thời hạn cung cấp dịch vụ khác nhau (5 năm hoặc 10 năm) nhưng cùng phục vụ cho 63/63 tỉnh và thành phố trên phạm vi toàn quốc với tổng số thực tế doanh nghiệp khai thuế qua mạng đạt gần 750.000 đơn vị, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là hơn 6.500.000 hồ sơ.

Chữ ký số sẽ sớm được phát triển nhiều mặt hơn nữa trong các giao dịch điện tử của các ngân hàng, chứng khoán, giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp hạn chế được chi phí và thời gian. Bởi vậy việc đẩy mạnh công tác khai thuế qua mạng bằng chữ ký số là một vấn đề thiết thực và cần thiết trong thời kỳ công nghệ số như hiện nay. Đó không chỉ là vấn đề hội nhập thế giới mà còn là hình thức thúc đẩy tiến độ công tác khai thuế qua mạng; Đồng thời giúp giảm thiểu những sai sót phát sinh không đáng có mà các phương thức thu thuế truyền thống chưa làm được.

https://planetivy.net/

https://planetivy.net/category/doi-song/

Comment here