Đời sốngGiáo dục

Hóa đơn điện tử hợp lệ có cần chữ ký của người mua – người bán không?

Hóa đơn điện tử hợp lệ có cần chữ ký của người mua – người bán không? Chính là vướng mắc mà nhiều doanh nghiệp gặp phải hiện nay. Để tháo gỡ vướng mắc này cho các doanh nghiệp, trong bài viết này sẽ đưa ra các dẫn chứng cụ thể để giải đáp câu hỏi trên.

Theo quy định tại điều 5, Thông tư 68/2019 đã quy định cụ thể về định dạng hóa đơn điện tử, bao gồm hai thành phần là thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn đơn điện tử và thành phần chứa dữ liệu chữ ký số. Tuy nhiên, đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì cần có thêm thành phần chứa dữ liệu liên quan đến mã cơ quan thuế.

Tại Điều 6 Nghị định 119 đã quy định, trên hóa đơn điện tử cần phải có các nội dung như: Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán – người mua (nếu người mua có); tên, đơn vị tính, số lượng, thành tiền, tổng thành toán…; Tổng số tiền thanh toán; chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán – người mua (nếu có); thời điểm lập hóa đơn điện tử.

hóa đơn điện tử hợp lệ

Theo quy định tại điều 3, Thông tư 68/2019 quy định, trường hợp người bán là doanh nghiệp, tổ chức thì chữ ký số của người bán trên hóa đơn là chữ ký số của doanh nghiệp; đối với trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh và có thỏa thuận về việc người mua đáp ứng được các điều kiện về kỹ thuật để ký số, ký điện tử  trên hóa đơn điện tử do người bán lập thì người mua ký số, ký điện tử trên hóa đơn.

Như vậy, có thể thấy, trên hóa đơn điện tử nhất định phải có chữ ký số của người bán, tuy nhiên, sẽ không nhất thiết phải có chữ ký số của người mua. Đối với trường hợp người mua có thể đáp ứng được các điều kiện về kỹ thuật để ký số, ký điện tử thì có người mua phải ký điện tử trên hóa đơn điện tử.

Tóm lại, một hóa đơn điện tử hợp lệ không nhất thiết phải có chữ ký của người mua, nhưng nhất định cần phải có chữ ký số của người bán. Vấn đề này đã được quy định rất cụ thể tại Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019. Do vậy, các doanh nghiệp cần phải lưu ý thường xuyên cập nhật các nội dung quy định mới nhất để có thể nắm được các quy định pháp luật hiện hành và áp dụng chuẩn vào quá trình hoạt động của doanh nghiệp mình.

Song song với đó, các doanh nghiệp nên tìm kiếm và lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử uy tín, chất lượng với đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tình, chuyên nghiệp, sẵn sàng giải đáp cặn kẽ nhất những vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai sử dụng hóa đơn điện tử tại doanh nghiệp.

https://planetivy.net/

https://planetivy.net/day-manh-khai-thue-qua-mang-bang-chu-ky-so/

Comment here