Làm đẹp

Học tư vấn viên spa thẩm mỹ có cần ngoại hình?

Học tư vấn viên spa thẩm mỹ có cần ngoại hình?

Học tư vấn viên spa thẩm mỹ có cần ngoại hình? Tư vấn viên spa - thẩm mỹ là những người trực tiếp tiếp xúc và tư vấn dịch vụ cho khách hàng. Họ là bộ phận đầu tiên gặp gỡ khách, vậy nên có thể xem như